Про Нас

Громадська організація «Мобільна волонтерська група» створена за рішенням Установчих зборів засновників у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

Метою діяльності Організації є консолідація і координація зусиль волонтерів з метою більш ефективного використання наявних можливостей в забезпеченні захисту законних політичних, економічних, соціальних прав, надання оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги учасникам АТО на Сході України, волонтерам, в першу чергу інвалідам та сім’ям загиблих воїнів – учасників АТО та волонтерів.

Напрямами діяльності Організації є:

– Створення та реалізації програм (заходів), спрямованих на всебічну підтримку і захист сім’ї, дітей та молоді;
– Створення та реалізації заходів (програм), спрямованих на правовий та соціальний захист сім’ї, дітей та молоді;
– Надання допомоги в створенні та реалізації програм, спрямованих на соціальну та психологічну реабілітацію (адаптацію) сім’ї, дітей га молоді, які опинилися у складній життєвій ситуації, учасників АТО на Сході України;
– Надання допомоги в організації та проведенні просвітницьких, освітніх, дозвіллєвих, спортивних, культурних та інших заходів для сім’ї, дітей та молоді, які опинилися у складній життєвій ситуації;
– Надання всебічної допомоги у здійсненні діяльності у сфері профілактики та охорони здоров’я сім’ї, дітей та молоді, в першу чергу батьки яких брали участь в АТО на Сході України;
– Підтримка ініціатив громадян та юридичних осіб, спрямованих на вирішення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, матеріальних та інших суспільно значущих проблем сім’ї, дітей та молоді, які опинилися у складній життєвій ситуації;
– Створення та реалізації заходів (програм), спрямованих на надання всебічної допомоги організаціям та особам, які працюють з громадянами, які опинилися у важкій життєвій ситуації;
– Надання всебічної допомоги в створенні та оснащенні організацій (культурних, виховних, освітніх, оздоровчих, реабілітаційних тощо) працюють з громадянами, які опинилися у важкій життєвій ситуації;
– Надання всебічної допомоги у створенні та реалізації програм (заходів) з підготовки кваліфікованих фахівців, що працюють з громадянами, які опинилися у важкій життєвій ситуації;
– Надання допомоги у створенні та реалізації наукових програм і заходів, включаючи лекції, семінари, тренінги, конференції з тематики Організації;
– Створення умов для розкриття творчого потенціалу обдарованих дітей та молоді;
– Об’єднання зусиль школи, сім’ї, громадськості по формуванню та розвитку соціальної компетенції та організації змістового дозвілля для обдарованих дітей та молоді;
– Залучення організацій, об’єднань, спільнот будь – якої організаційно – правової форми, що не суперечить законодавству України та відомчої належності інших міст, держави в цілому, зарубіжжя, які бажають брати участь у практичному вирішенні учбових, виховних, соціальних проблем обдарованих дітей та молоді;
– Сприяння підвищенню суспільної, політичної, культурної та наукової активності обдарованих дітей та молоді, активізація участі молоді у процесах державного життя України;
– Участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей обдарованих дітей та молоді, сприяння їх самореалізації, сприяння всебічному розвитку творчих дітей та молоді, їх вихованню;
– Сприяння налагодженню контактів своїх членів з молодіжними та дитячими організаціями різних країн світу для вільного обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;
– Сприяти розробці та обговоренню проектів державної молодіжної політики., а також проектів співпраці між державою та громадськістю в умовах існуючого законодавства;
– Підвищення інтелектуального рівня дітей та молоді;
– Сприяння в створенні та діяльності освітніх, просвітницьких, тренінгових та інформаційних дитячих та молодіжних центрів;
– Сприяти громадсько – правовому вихованню підростаючого покоління;
– Реалізація спільних програм з міжнародними та національними партнерськими організаціями;
– Сприяння в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, організація кампаній в підтримку розвитку обдарованих дітей та молоді;
– Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівців – членів Організації, громадян та юридичних осіб-партнерів Організації.
– Створення аудіо і відео продукції в цілях інформаційної підтримки та реалізації програм, спрямованих на досягнення мети Організації;
– Створення та підтримка електронних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет, які висвітлюють діяльність Організації.
– Організація та проведення теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних; круглих столів, інших заходів.
– Сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення.
– Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків.
– Організація та забезпечення зустрічей з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями.
– Участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів.
– Підтримка міжнародних зв’язків, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій.
– Проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, які цікавлять молодь.
– Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законам України.